Symbolen

 

De meeste symbolen die in de religieuze en spirituele sfeer gebruikt worden zijn ontsproten uit de fantasie van de mensen en zijn vaak uitbeeldingen van fenomenen in de schepping. Een klein gedeelte van deze symbolen heeft echter ook een mathematische basis. Er zijn twee bekende symbolen die zelfs een  mathematische oorsprong hebben, en wel het Enneagram en het Pentagram. Het doel van deze website is niet het interpretatieve aspect van deze symbolen te behandelen, er zijn al voldoende websites die zich daar mee bezig houden. Het doel van mijn website is de mathematische opbouw van deze symbolen uit te pluizen en eventueel links te leggen naar fenomenen in de schepping. Indien het mogelijk en wenselijk is vertel ik ook een stukje over de historie van een symbool. De mathematische grondbeginsel die ik gebruik zijn vrij eenvoudig. De belangrijkste kennis die nodig is om bepaalde dingen te kunnen volgen is enig begrip van het modulorekenen. Modulorekenen is in wezen zeer simpel. Modulorekenen wil zeggen een deling uitvoeren en alleen de hele rest gebruiken. Ik zal dit met enkele voorbeelden laten zien:
De deling 12 / 7 geeft als uitkomst 1 rest 5, dus 12 modulo 7 = 5
De deling 19 / 9 geeft als uitkomst 2 rest 1, dus 19 modulo 9 = 1

Een ander grondbeginsel wat ik gebruik is het weergeven van getallen en getallenreeksen in andere talstelsels dan het tientallig stelsel. Wij zijn gewend in het tientallig stelsel te denken. Dit zorgt er voor dat wij een vrij eenzijdige kijk hebben op de weergave van getallen en getallenreeksen. Een symbool als het Enneagram wordt geconstrueerd met behulp van een getallenreeks in het tientallig stelsel. Door nu in andere talstelsels te werken komen bijzondere eigenschappen van dit symbool naar voren. Denken in andere talstelsels is voor veel mensen erg lastig. De voorbeelden op deze site zijn echter goed te volgen zonder al te veel kennis van andere talstelsels. Voor de mensen die zich wat verder willen verdiepen in talstelsels, geeft ik hier enkele links naar sites die daar meer informatie over geven, Wikipedia en math4all. Op mijn andere website Fiboart.jouwweb.nl heb ik een pagina gespendeerd aan het omrekenen van getallen naar andere talstelsels met behulp van Excel.

Onderstaande ziet U voorbeelden van de symbolen die ik behandel