Symbolen

 

 

De Davidster, ook wel Magen David of Maĝeen David genoemd

 

De eerste keer dat dit symbool in de geschiedenis wordt genoemd is in 922 v. Chr., de tijd waarin Salomo zich wende tot hekserij en magie. Hij bouwde een altaar voor de heidense god Astharoth en voor Melech, alhoewel God hem tweemaal verschenen is, en hem verteld heeft deze dingen niet te doen (1 Kon. 11 : 9 – 10). De verering van Astharoth/Astarte en van Kijûn en Remfan is terug te leiden tot de Egyptenaren voor Salomo’s tijd en tot de Kanaänieten (2 Kon. 23 : 13, Sidon is van Kanaän). Daarna is de Davidster gebruikt in Arabische magie en hekserij in de Middeleeuwen, het werd gebruikt door de Druïden gedurende de hoge Sabbat van de heksen, ook wel Halloween genoemd. De familie Rothschild, de Zionisten en Hitler hebben het gebruikt, net zoals de Knesset. Uiteindelijk vinden we de Davidster op de Israëlische vlag.

Toen het symbool alleen nog maar als hexagram bekend was, had het onder het Joodse volk totaal geen populariteit. Men wist dat het een heidens symbool was, zonder Joodse oorsprong. Het hexagram was onder andere reeds bekend bij de oude Egyptenaren, de Hindoes en de Chinezen. Het werd pas een embleem voor Joodse mensen toen het op een Zionistische Conferentie, in 1897, georganiseerd door Theodoor Herzl, gekozen werd als insigne van hun beweging. Alhoewel elke stam in Israël een eigen symbool had, was er geen enkele stam die de ster van David als symbool had. Het symbool komt bij vele volkeren (Egyptenaren, Indiërs, Chinezen, en Peruanen) voor. Pas in de 15e eeuw, onder invloed van de mystiek van Izaak Loeria (een Kabbalist) begon het als een speciaal  joods teken te gelden. Langzamerhand neemt het dan de plaats in van het meest geliefde joodse symbool tot die tijd: de Menorah, de zevenarmige kandelaar.” De Menorah is een symbool wat we regelrecht in de Bijbel kunnen terugvinden, al moet ook deze niet vereerd worden. De Davidster is in de Bijbel niet te vinden.

De Davidster wordt vaak in combinatie met andere symbolen gebruikt. Het onderstaande voorbeeld is het zegel dat gebruikt wordt bij de Grootloge van de orde der Vrijmetselarij van Israël. In dit zegel zijn naast de maçonnieke  passer en winkelhaak de Davidster (Maĝeen David), het Christelijke kruis en de Islamitische halve maan verwerkt. Ook in het Genesispatroon dat op een andere pagina van deze site te vinden is, is de Davidster verwerkt.

Mathematische opbouw

De zuivere Davidster bestaat uit twee driehoeken, en is dus niet met één getallenreeks te construeren. Het is echter wel mogelijk een Davidster met één getallenreeks te construeren die in een regelmatige zeshoek is geplaatst. Als uitgangspunt van deze figuur gebruik ik de vijfhoeksgetallen. Na bewerking met modulo 6 krijg je een steeds herhalende reeks van 12 getallen die gezamelijk de Davidster vormen. Onderstaande animatie laat zien hoe de figuur opgebouwd is.

 

Het is ook mogelijk om de Davidster te construeren met behulp van twee getallenreeksen. Iedere driehoek in de Davidster wordt op deze manier gevormd door een andere getallenreeks. De getallenreeksen die ik hier voor gebruikt heb zijn twee reeksen die gevormd worden door herhaald optellen zoals die ook gebruikt zijn bij het pentagram. De eerste reeks start met de waarde 53 en de tweede met de waarde 26. Er zijn meerdere combinaties van getallenreeksen mogelijk om het gewenste effect te krijgen. Onderstaande plaatje laat zien hoe de figuur tot stand komt.

 

Onderstaande tabel laat een overzicht zien van waarden die gebruikt kunnen worden om de Davidster te construeren.

Als afsluiting de samenvoeging van de Davidster en het Enneagram