Symbolen

 

Het Genesis patroon 

De oorsprong van het Genesispatroon is niet te achterhalen. Volgens een aantal mensen die daar over geschreven hebben is het symbool ontstaan binnen organisaties als de Vrijmetselarij en de Rozenkruisers. Het symbool wordt als basis gebruikt voor de theorie van de “Heilige Geometrie”. Het symbool stelt het scheppingsproces voor in 7 dagen, dit is ook de reden waarom het patroon het Genesispatroon genoemd wordt. Iedere scheppingsdag wordt voorgesteld door een cirkel waarvan het centrum op de rand van de basiscirkel geplaatst is.   

Wanneer we nu op dezelfde wijze doorgaan met het scheppingsproces ontstaat het onderstaande figuur. Dit figuur symboliseert de schepping als oneindig web van epicykels en wordt de Levensbloem genoemd. De dubbele cirkels aan de rand symboliseren de grenzen van de scheppingsruimte. Volgens Jan Wicherink in zijn boek "Ontheemde zielen ontwaken" komt dit symbool ook voor op tempels in Egypte.

Het mooie van het Genesispatroon is dat het simpel met een passer te construeren is.
De lengte en breedte van de figuur worden 4x de afstand die je tussen de passerbenen neemt.
Plaats de passer in het punt 0, de oorsprong, en maak een cirkel.
Maak de volgende cirkel vanuit het punt 1.
Herhaal dit voor de andere punten.

                                               

Door enkele hulplijnen te trekken door de zesbladerige bloem in het midden van de figuur, verleg je de punten op de rand van middelste cirkel naar de buitenste cirkels. Indien je de punten op de buitenste cirkels op de juiste manier met elkaar verbind ontstaat de Davidster.

 

Bovenstaande figuur is de basis voor de joodse levensboom, de Sefirot. De Sefirot (Hebreeuws: סְפִירוֹת), betekent "tellingen", zijn de 10 attributen / uitstralingen in de Kabbalah, waardoor God (die wordt aangeduid als Ein Sof - De Oneindige) zich openbaart en continu zowel de fysieke wereld als de keten van hogere metafysische sferen creëert. Ook de Tetractys van Pythagoras is terug te vinden in dit patroon. 

In onderstaande annimatie is te zien hoe de  joodse Sefirot,  de Tetractys van Pythagoras  en het Genesispatroon samenvallen.

 

De mensen die het Genesis patroon als de uitbeelding van het scheppingsproces zien, suggereren dat je het patroon als een driedimensionaal figuur moet zien, met de cirkels als bollen. Het punt is echter dat als je de cirkels als bollen weergeeft er niet echt een driedimensionaal figuur ontstaat maar een configuratie van 7 bollen in een plat vlak zoals hieronder te zien is.

Het patroon van de Davidster is wel als een driedimensionale stertetraëder weer te geven en wordt dan de Merkabah genoemd. De Merkabah wordt gezien als het goddelijke licht voertuig dat gebruikt wordt door de verlichte Meesters om in harmonie met de hogere sferen te komen. "Mer" betekent Licht. "Ka" betekent Geest. "Bah" betekent Lichaam.